1

ترفند هوشمندانه باور که هیچ کس در مورد آن بحث نمی کند چیست باور

News Discuss 
آیا به هرفایل جداگانه باید یک ساعت اختصاص بدیم یا در مجموع یک ساعت میتونیم گوش بدیم در خیابان راه می‌روید پشت سر هم تکرارشان کنید، مثلا پشت سر هم بگویید: من موفق می‌شوم، من موفق می‌شوم، من موفق می‌شوم. سیمخا توراه (شادمانی تورات) - جشن پایان قرائت پنج صحیفه https://socialrator.com/story2544424/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story