1

تغییر باورها چیزهایی که قبل از خرید باید بدانید باور

News Discuss 
کسی که ایمان خود به یهودیت را از دست می‌دهد، همواره می‌تواند به این آیین بازگردد؛ و در این حالت هیچ احتیاج به مراسمی رسمی یا خاص نیست. بنابراین با ایجاد باورهای درست می‌توانیم موفقیت را ایجاد کنیم و از آن طرف با وجود باورهای منفی هیچ کاری نمی‌توانیم از https://www.janbalaghi.com/the-law-of-changing-beliefs/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story